Languages

Književnost hrvatske moderne - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položile su i mogu pristupiti usmenom dijelu ispita Ivana Rajič i Nives Karačić.

Termin usmenog dijela ispita objavit će se naknadno.

Studijske grupe