Rezultati ispita

Tvorba riječi: Student                                    ...
Ispti iz kolegija "Hrvatska povijest" nije nitko položio. Studenti radove mogu pogledati u četvrtak, 15. veljače u 9 sati.
Rezultati ispita kod akademika Muse Dječja književnost- nije nitko položioHrvatska književnost 19. st.- Irena Koštro- Zrinka Gabelica- Klara Mršo- Anamarija Brajko- Vice Bošnjak- Marija PavkovićHrvatska književnost 20. st.- nije nitko...
Tvorba riječi: Student                                    ...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 nitko nije položio.Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položile su VALERIJA BAGO i MIA MUSIĆ.Usmeni ispit održat će se u petak, 2. veljače 2018...
Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Nikolina Popović- Ana Medak- Ivan Volić- Petra JuričHrvatska književnot druge moderne- Radislav Marević- Matea Kevo- Ružica Jurčević- Bernarda...

Stranice

Studijske grupe