Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1  položile su:ANDREA MUSAIVANA RAJIČKARLA IVANKOVIĆPismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika  položile su:MATEA KUTLEMARIJA LEKOPETRA...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su sljedeći studenti:- Ivan Kolak- Ivana Mandić- Monika Škobić- Matea Jurčević- Ivana RašićTermin usmenoga dijela ispita objavit će se naknadno. 
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položila je Monika Kapetanović.Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 31. listopada 2018. u 9,15.
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:PETRA ROŠKOIVA UDOVIČIĆUsmeni ispit održat će se 5. listopada 2018. u 9 sati.
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položili su sljedeći studenti:- Lordan Milićević- Kristina Ćuže- Ruža Bošnjak- Gloria Petrović- Ines Kvesić- Nikola Pejak- Marija Raguž- Katarina Grgić Termin upisa ocjena: petak, 21. rujna 2018...
Pismeni dio ispita kod akademika Š. Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Kristina KatićHrvatska književnost 20. st.- Mihaela Rebić-Mirna Mišković- Zrinka-Helena RakićKnjiževnost hrvatske moderne - Anela Jukić- Andrea...

Stranice

Studijske grupe