Rezultati ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20.st.

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položila je Monika Kapetanović.

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 31. listopada 2018. u 9,15.

Studijske grupe