Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položila je Antonija Jolić.Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položile su Renata Gvozdenović i Ivona Kaznačić.Pismeni ispit iz kolegija...
Tvorba riječi: Student                                   ostvareni...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 nitko nije položio.Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika nitko nije položio.Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2...
Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 20. st.- Ivan Volić- Ivana TokićKnjiževnost hrvatske moderne- Ivan KelavaHrvatska književnost druge moderne- Anita Golemac- Jelena Skoko Usmeni dio ispita...
Ispit iz kolegija "Hrvatska povijest" nije nitko položio. Studenti radove mogu pogledati u vrijeme konzultacija.
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su sljedeći studenti:MARIJA LEKO                  MATEA KUTLE   ...

Stranice

Studijske grupe