Rezultati ispita

Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:IVANA RAJIČMIHAELA RADOŠKARLA IVANKOVIĆPismeni ispit na predroku iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.Usmeni ispit održat će se 21. lipnja...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:- Grgo Sesar- Anita Ivanković- Valerija Bago- Iva Mazić- Marijana BarbarićTermin usmenog dijela ispita objavit će se naknadno.
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:- Mathea Marić- Jelena Kikaš- Mirna MiškovićTermin usmenoga dijela ispita objavit će se nakndano. 
Pismeni dio ispita na predroku iz Dječje književnosti položili su sljedeći studenti:- Božić, Josipa- Cvitković, Marijana- Čović, Anđela- Grubešić, Kristina- Ipša, Franka- Ivanković, Marija- Jolić, Antonija - Kovač, Ana- Kutle, Matea- Leko,...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1  položile su:ZDENKA PEKIĆPETRA JOLIĆANDREA MUSAPismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika  položile su:IVANA MILIĆEVIĆANA ŠTEKO Datum...
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položila je Ilva Pavlović. Termin upisa ocjene: četvrtak, 11. travnja 2019. u 11.30 (ured 51)

Stranice

Studijske grupe