Književnost hrvatske moderne - rezultati predroka

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:

- Mathea Marić

- Jelena Kikaš

- Mirna Mišković

Termin usmenoga dijela ispita objavit će se nakndano. 

Studijske grupe