Dječja književnost - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz Dječje književnosti položili su sljedeći studenti:

- Božić, Josipa

- Cvitković, Marijana

- Čović, Anđela

- Grubešić, Kristina

- Ipša, Franka

- Ivanković, Marija

- Jolić, Antonija

 - Kovač, Ana

- Kutle, Matea

- Leko, Marija

- Marić, Ana Maria

- Pandža, Ivana

- Stojanović, Matea

- Sučić, Marija

- Sudar, Arnela

- Zelenika, Ivana

Termin upisa ocjena objavit će se naknadno. 

Studijske grupe