Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila je PAMELA CVITANOVIĆ.Usmeni ispit održat će se 20. rujna 2018. u 9 sati.
PIsmeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položili su sljedeći studenti:- Zorica Jurica- Antonija Marić- Ivona Cvitić- Melani Puljić-Vlahić- Klara Bazina- Slaven BrkićUsmeni dio ispita održat će se u petak, 7. rujna 2018. u 10 sati. 
Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su sljedeći studenti:Književnost hrvatske moderne- Lucija Palac- Dragica-Pavica Baković- Ana MarićHrvatska književnost 20. st.- nije nitko položio Usmeni dio ispita održat će se u petak, 7. rujna...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su IVA UDOVIČIĆ i ANTONIJA JOLIĆ.Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položile su GLORIA KARAMATIĆ i KRISTINA ĆUŽE.Datum održavanja...
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost kod doc. dr. sc. Marije Vasilj položili su sljedeći studenti:- Matijana Ćurčić- Nera Jovanović- Nikolina Turić- Nikolina Planinić- Darija Mijatović- Mateo Marinović- Ivan Brajković- Jelica Jurič-...
Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su sljedeći studenti:Književnost hrvatske moderne- Slava Ramljak- Ivana Žepačkić- Rosić, JosipaHrvatska književnost druge moderne- Mario AkmadžićUsmeni dio ispita održat će se u petak, 29. 6. 2018. u 10...

Stranice

Studijske grupe