Rezultati ispita

Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Nikolina Popović- Ana Medak- Ivan Volić- Petra JuričHrvatska književnot druge moderne- Radislav Marević- Matea Kevo- Ružica Jurčević- Bernarda...
Upis ocjene za studente koji su položili ispit preko kolokvija iz kolegija "Hrvatska povijest" biti će 31. siječnja u 9,30 u uredu 42.
- Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:- Matea Jelčić- Nikolina Vujinović- Valentina Mucić- Iva Crnogorac- Iva Pavić- Karla Vavra- Dragana Miletić- Anđela Ćosić- Ivana Jurišić- Magdalena Marinčić- Andrija...
Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:1.      Ivana Milićević2.      Lucija Lauc3.      Marijana Cvitković4.    ...
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:1.      Marijana Barbarić2.      Iva Mazić3.      Anita Ivanković4....
Rezultati I. kolokvija iz Sintakse hrvatskoga jezika Šifra studenta   bodovi              % 7345            ...

Stranice

Studijske grupe