Jezične vježbe 2 - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila je PAMELA CVITANOVIĆ.

Usmeni ispit održat će se 20. rujna 2018. u 9 sati.

Studijske grupe