Rezultati ispita kod akad. Šimuna Muse

Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su sljedeći studenti:

Književnost hrvatske moderne

- Lucija Palac

- Dragica-Pavica Baković

- Ana Marić

Hrvatska književnost 20. st.

- nije nitko položio

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 7. rujna 2018. u 9,30.

Studijske grupe