Hrvatska književnost 20. st. - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:

- Grgo Sesar

- Anita Ivanković

- Valerija Bago

- Iva Mazić

- Marijana Barbarić

Termin usmenog dijela ispita objavit će se naknadno.

Studijske grupe