Jezične vježbe 2 - rezultati 2. kolokvija i predroka

Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:

  1. IVANA RAJIČ
  2. MIHAELA RADOŠ
  3. KARLA IVANKOVIĆ

Pismeni ispit na predroku iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.

Usmeni ispit održat će se 21. lipnja 2019. u 8.30.

Studijske grupe