Hrvatska književnost druge moderne - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su sljedeći studenti:

- Ivan Kolak

- Ivana Mandić

- Monika Škobić

- Matea Jurčević

- Ivana Rašić

Termin usmenoga dijela ispita objavit će se naknadno. 

Studijske grupe