Jezične vježbe 2 - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:

  1. PETRA ROŠKO
  2. IVA UDOVIČIĆ

Usmeni ispit održat će se 5. listopada 2018. u 9 sati.

Studijske grupe