Rezultati ispita kod prof. dr. Marije Muse

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.

Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika  položila je ANTONIJA JOLIĆ.

Usmeni ispit održat će se u petak 21. lipnja 2019. u 8.30.

 

Studijske grupe