Dječja književnost - rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnosti položili su sljedeći studenti:

- Stjepan Nižić

- Stipan Dodig

- Petra Sinovčić

- Ilijana Kelava

- Ivana Tomić

- Valentina Petković

- Marijana Karačić

- Renata Nosić

- Ivana Milićević

- Lucija Lauc

- Matej Martinović

- Marko Mlikota

- Daniel Prgomet

- Nikolina Rubić

 -Mia Musić

- Lorena Schmuch

- Pamela Cvitanović

- Ana Šteko

- Blagica Leko

 

Termin upisa ocjena: Petak, 21. lipnja 2019. u 8.30. (ured 51)

Studijske grupe