Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Rezultati ispita održanih 6. rujna 2021.

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položile su:

1. Matea Krstanović               

2. Antonija Martinović           

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika nitko nije položio.

 

Usmeni dio ispita održat će se 8. rujna 2021. u 11 h u uredu 1-3.

Studijske grupe