Rezultati ispita

Socijalna politika i socijalni menadžment Rezultati ispita održanog 14.06.2019.godineIme i prezimeOcjenaMarija Galić2Gabrijela Kurenija3Martina Petrović4Matea Matić3      Upis ocjena održat će se u utroak 18.06....
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJI I ZAŠTITA MALOLJETNIKA položilo je: Josip Jurković 2-Usmeni dio ispita obavit će se u ponedjeljak 17. lipnja u 11.35 sati u kabinetu br. 54.
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem je položioRezo Ivan.Uvid u test i upis ocjena će se održati u  ponedjeljak 17.6.2019. u 11h, ured 58.Drugi kolokvij nije nitko položio.  
Rezultati iz kolegija Socijalna psihologija (SR)(12.06.2019)Ispit su  položili:1. 8382  (3)2. 6959 (2)3. 8389 (2)4. 8365 (4)5. 8383 (3)6. 8420 (2)7. 8587 (3)8. 8364 (5)9. 8372 (2)10.  8377 (2)11.  8611 (3)12.  8370 (4)13....
Ispit iz Socijalnog rad s osobama s invaliditetom položio jeRezo Ivan. Upis ocjena i uvid u test je mougće obaviti u četvrtak 25.4.2019. od 10:30-11:30h. Ispit iz Teorijskih osnova socijalnog rada su položili:Čulić JerolimaJelavić...
Pismeni dio ispita iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Pamela Stela Nižić 3-4Matea Biloš 2Martina Dragičević 5+Frančeska Primorac 2Anja Lončar 5Tamara Stojanović 3 Usmeni dio ispita obavit će se u srijedu 17...

Stranice

Studijske grupe