Informatika i statistika (18.09.)

Rezultati ispita iz kolegija Informatika i statistika (18.09.2019.)

Pismeni dio ispita su položili:

Ivana Jurišić
Petra Bokan
Josipa Banožić
Mila Pinjuh
Ana Jukić
Katarina Modrić

 

Praktični dio ispita održat će se u četvrtak, 26.09. u 12:30h.

Studentima koji su položili i praktični i pismeni dio ispita ocjena će biti upisana u ISS.

 

Studijske grupe