Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

1. Brigita Pavlović      

2. Katarina Ćurić        

3. Stefani Juričević     

4. Ivana Galić             

5. Dominik Bešlić       

6. Kristina Tolo          

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:

1. Ana Patrlj               

2. Ivana Strinić       

   

Usmeni dio ispita održat će se 9. srpnja 2021. u 10 h u uredu 1-3.

Studijske grupe