Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Tiskani mediji su položili:Sara Radić      dobar (3)Anđela Šošić   dovoljan (2)Radojka Ilić    dovoljan (2)Usmeni dio ispita bit će održan 24. lipnja (ponedjeljak) u 10.30 sati.
Upravljanje projektimaIspit održan 13.06.2019.Cijeli ispit: nitko nije položio pismeni dio.Preko kolokvija pismeni dio položili su sljedeći studenti:Ivana zelenika74Lorena Schmuch68Kristina Grubešić94Marija Ivanković87Marija Sučić99Arenela...
Osnove upravljanjaRezultati ispita održanog 13.06.2019.:Gabrijel Pelaić 2 Usmeni dio ispita održat će se u ponedeljak 17.06.2019. u 13h.
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Jezična kultura položili su:JOSIPA REŠETARJOSIPA PRIMORACMATEA JOLIĆANA MIKULIĆTEA MILJKOUsmeni ispit održat će se 21. lipnja 2019. u 8.30.
Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Kristina Džidić 2-3Matea Đotlo 1-2Usmeni dio ispita obavit će se u ponedjeljak 17. lipnja u 11.25 sati u kabinetu br. 54.
Pismeni dio ispita iz predmeta TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Andrea Mandić 3 Antonia Čavlina 3Anja Markota 3Ivana Tomić 3-4Mateo Marinović 2-3Silvija Mikulić 4-5_____________________________Andrea Krišto 2 (obvezan...

Stranice

Studijske grupe