Rezultati ispita

REZULTATI   (19. 9. 2023.)Interpersonalna komunikacijaOsj/Nov  Položili su: Renato RajičMatias Zečević   Usmeni dio ispita petak 22. 9. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (19. 9. 2023.)Identitet i imidž države  Položili su: Renata Previšić   Usmeni dio ispita petak 22. 9. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (19. 9. 2023.)Globalizacija i odnosi s javnošću   Položili su: Lana Bilopavlović   Usmeni dio ispita petak 22. 9. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (19. 9. 2023.)Odnosi s javnošću I. god.Komunikologija  Položili su: Monika VidovićMonika MilošMia Prlić   Usmeni dio ispita petak 22. 9. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI  Interkulturalno komuniciranje  (4. 9. 2023.)Odnosi s javnošću  Položili su: Ana BarabanIvana NakićMarina MatićAnte Puljiz  Usmeni dio ispita utorak  12. 9. u 10.00h, ured br. 53.
REZULTATI  Globalizacija i odnosi s javnošću  (4. 9. 2023.)Odnosi s javnošću  Položili su: Marija MiloševićLuka Bošnjak  Usmeni dio ispita utorak  12. 9. u 10.00h, ured br. 53.

Stranice

Studijske grupe