Rezultati ispita

Rezultati drugog ispitnog roka:  Političko komuniciranje:Nina Jakičević 5 Politički odnosi s javnošću:Ivan Krišto 2  Politički marketing: Katarina Vidović 5Ante Jurković 3Matea Šušak 3Tea Zadro 3Ivan Kalfić 2Ivan Renić...
Pismeni ispit su položili:1. Mia Petković 22. Lucija Tikvić 33. Martina Biljaka- poziva se na usmeniUsmeni ispit održat će se sutra, utorak, 09.07.2019. u 15.30 sati u uredu 53. 
Upravljanje projektimaRezultati ispita održanog 05.07.2019.Josip Zelić 2Anamarija Pravdić 3Marko Mlikota 3Mia Petković 2 USMENI dio ispita održat će se u četvrtak 11.07.2019. u 11h.
Osnove upravljanja Rezultati ispita održanog 04.07.2019.Ime i prezimeOcjenaAntea Stipić2 Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 11.07.2019. u 11h.
Rezultati ispita održanih 1. srpnja 2019. Pismeni dio ispita iz kolegija Jezična kultura položili su:Toni Ivkošić                           Renata Previšić   ...
Ispit iz kolegija Tiskani mediji je položila:Marina Vidić              dovoljan (2)Usmeni dio ispita bit će održan 2. srpnja (utorak) u 10.00 sati. Ispit iz kolegija Odnosi s medijima...

Stranice

Studijske grupe