Rezultati ispita

Predrok iz kolegija Tiskani mediji (1.2.2021.) položili su:Ana Mikulić                            vrlodobar (4)Toni Ivkošić...
REZULTATI I. kolokvija (7. 12. 2020.)Komunikologija  Položili su: 1. Barbara Damjanović 2. David Šantić 3. Kristina Šalinović4. Šimun Sabljo 5. Gabriela Merdžan 6. Laura Soče 7. Jelena Lea Vego 8. Marija...
Ispit je položila:Maida Kuduzović    dobar (3)
Ispit je položila:Renata Previšić   dobar (3)
Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: Gabriela Tomić    dobar (3)Josipa Primorac     dobar (3)
Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: Josipa Rešetar    dobar (3)Josio Lucijano Milić    dobar (3)

Stranice

Studijske grupe