Rezultati ispita

Prvi kolokvij iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Maja Glavina              izvrstan (5)Eldin Ćorić            ...
Ispit iz kolegija Tiskani mediji položila je Jasmina Šuta  dovoljan (2)Usmeni dio ispita bit će održan preko aplikacije Google Meet 28. travnja (srijeda) u 10:00 sati.  Link ćemo poslati na službene mail adrese prije ispita. ...
REZULTATIModeli odnosa s javnošću  (2. 3. 2021.)Odnosi s javnošću  Položili su: Blagica LekoIvana ZelenikaStjepan NižićMatea ĐotloDaniel PrgometSanja Karačić  Usmeni dio ispita petak 5. 3. u 10.45h, ured br. 53.
REZULTATI   (2. 3. 2021.)OJ I. god.Komunikologija Položili su: Magdalena KostićMija GrgićJozo MikulićLana BilopavlovićAndrija KrešićJelena Lea Vego Usmeni dio ispita četvrtak 4. 3. u 11:30h, ured br. 53.
Ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su: Antea Stipić   vrlodobar (4)Klara Zovko  dobar (3)Nediljko Bulj  dobar (3)Eva-Gabriela Dugandžić  dobar (3)Dominik Petar Turudić  dovoljan (2)Usmeni dio ispita bit će...
REZULTATI (26. 2. 2021.)Odnosi s javnošću I. god. DSIDENTITET I IMIDŽ DRŽAVEPoložili su: Matej MartinovićDaniel Prgomet  Usmeni dio ispita/upis ocjena, 5. 3. u 10.30h.

Stranice

Studijske grupe