Rezultati ispita

REZULTATI   (14. 12. 2022.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo I. god.Komunikologija I. kolokvij Položili su: Dora PinjuhLuka SmoljkoEmilija KrištoAnita BogdanIvan RomićAnamarija SkokoDavor Boro
Prvi kookvij iz kolegija Tiskani mediji položili su: Barbara Damjanović izvrstan (5) Gabriela Merdžan izvrstan (5) Morko Kolobarić vrlo dobar (4)Laura Soče vrlo dobar (4)David Šantić dobar (3) Josip Lucijano Milić...
Ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su: Krešimir Katavić  vrlo dobar (4)Magdalena Ostojič dobar (3)Antonija Glibo  dovoljan (2) Karlo Erceg  dovoljan (2)Gabriela Vego  dovoljan (2)Luka Boras dovoljan (2)...
Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: Nikola Čarapina   dovoljan (2)Usmeni ispit bit će održan sutra, 28. rujna u 10.00 sati putem Google Meet-a, Poveznicu za ispit dobit ćete na mail prije...
REZULTATI   (20. 9. 2022.)Odnosi s javnošću I. god. ODABRANE TEME IZ KOMUNIKOLOGIJE  Položili su: Tin AnićPetar MedićMija GrgićIvana Nakić  Usmeni dio ispita petak 23. 9. u 12,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (20. 9. 2022.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE  Položili su: Mihaela KrtalićJelena BanovićAndrijana IvankovićNikolina VidačkovićAnamarija PerutinaAnđela Primorac  Usmeni dio ispita...

Stranice

Studijske grupe