Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu  položila je:Sanja Karačić                         dovoljan (2)Usmeni dio ispita...
Pismeni dio ispita iz predmeta Medijsko pravo položili su sljedeći studenti:Blaženka Akmadžić 2Ema Senkić 4Ena Radoš 2Martina Ročak 1-2Usmeni dio ispita održat će se 8. srpnja 2019. u 8.30 u kabinetu br. 54.
Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti, održanog 28. lipnja 2019. Akmadžić, Blaženka (8004)  Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 02. srpnja 2019. (utorak) u 10,45 sati, u kabinetu...
Ispit iz kolegija Radio 1 položili su sljedeći studenti:Marko Šiklić   5Valentin Ilić    3Antonija Littlewood   2Tamara Stojanović   3Maja Ljilja   3Danijela Novaković   4Andrijana...
Ispit iz kolegija Znanstvena metodologija održan 24. 6. 2019. položili su: Čule, Alen Ćavar, ZoricaGudić, Ivan  Upis ocjena održat će se u srijedu, 26. 6. 2019. u 13h, ured 46.Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u navedenom...
Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:LEANDRO GRADAŠČEVIĆEMILI IBRULJMATIAS ZEČEVIĆUsmeni ispit održat će se u petak 21. lipnja 2019. u 8.30.

Stranice

Studijske grupe