Rezultati ispita

REZULTATI   II. kolokvij (25. 1. 2024.)Novinarstvo INTERKULTURALNO  KOMUNICIRANJE  Položili su: 1. Lucia Čobrnić2. Danica Knežević3. Ilija Nikolić 4. Maria Ema Mijan5. Ante Pejar6. Karlo Ćulum7. Robert Rezo...
REZULTATI   II. kolokvij/predrok (26. 1. 2024.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA  Položili su: 1. Magdalena Meter2. Danica Baletić3. Marko Krešić4. Gordana Banović5. Ljilja Kvesić6. Ivona...
Ispit iz kolegija Tisak II (practicum) položili su:Jure Dugandžić izvrstan (5)Mario Jakovljević vrlo dobar (4)Valentino Marić vrlo dobar (4)Petra Anić vrlo dobar (4)Marko Mikić dobar (3)  
Ispit iz kolegija Sportsko novinarstvo položili su:Karlo Ćulum izvrstan (5)Maria Ema Mijan izvrstan (5)Ante Pejar izvrstan (5)Lucia Čobrnić izvrstan (5)Ilija Nikolić vrlo dobar (4) 
Drugi kolokvij iz kolegija Uvod u novinarstvo položili su:Marijana Radoš vrlo dobar (4)                          ...
Prvi kolokvij iz kolegija Uvod u novinarstvo položili su:Marijana Radoš izvrstan (5)Petra Dragojević vrlo dobar (4)Jovana Krčo vrlo dobar (4)Veronika Perić vrlo dobar (4)Gabrijel Ćorić dobar (3)Marija Kondža dobar (3)Patricia Cindrić dobar (3)...

Stranice

Studijske grupe