Rezultati ispita

SociolingvistikaPoložili su:Barišić TihanaMaras KatijaMeter IvanaSpajić MateTepšić Ivan-JurajUvod u analizu diskurzaPoložili su Berić Franjo i Brekalo Iva.Jezik i kulturaPoložio je Ivković Marko. Završne ocjene mogu se vidjeti u ISS-u.Za upis...
Položili su:Andrijević IvanaBarać JelenaSpajić MateZavršne ocjene mogu se vidjeti u ISS-u.Za upis ocjena možete potražiti pročelnicu prof.dr.sc. Ivanu Grbavac u vrijeme konzultacija.Za uvid u radove možete se obratiti asist. Dijani Jurčić (dijana....
Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 koji je održan 26. rujna nitko nije položio. Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2  koji je održan 26. rujna su položili: Bencun IvonaLasić AnamarijaPavlović...
Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V održanog 26. 9. 2019.položila je Meter, Ivana. Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik VI održanog 26. 9. 2019.položile su: Barać, JelenaČule, ElaDrmać,...
Pismeni dio ispita iz kolegija Moderni engleski izgovor održanog 25. 9. 2019.položila je Čečura, Andrea. Usmeni dio ispita će se održati u utorak 1. 10. 2019. u 10:30h u uredu 38. Radovi semogu pogledati u vrijeme konzultacija. Ispit iz...
Pismeni ispit kod doc.dr.sc. Ivane Sivrić, položili su slijedeći studenti:1. Stjepana Smiljanić-32. Fran Drmać-2 3. Maida Kuduzović- poziva se na usmeniUsmeni ispit, upis ocjena  održati će se u ponedjeljak, 30.09.2019. u 9.00 sati.

Stranice

Studijske grupe