Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvistici položili su:1. Stjepana Smiljanić2. Jelena Barać3. Ivan Bošnjak4. Brigita Jurišić5. Ana Zovko6. Iva Vasilj7. Lea Nikolić Kovačić8. Nikola Lovrić9. Petar Jukić10....
Ispit je položila Nikolina Leko. Završna ocjena upisana je u ISS.Za uvid u radove možete se javiti asist. Ibrulj.Za vrijeme ispitnih rokova konzultacije imam utorkom u terminu 14-15 sati ako trebate upisati ocjenu.Doc. dr. sc. Lidija Mustapić
Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 koji je održan 10. veljače su položili: Galić Andrea – uvjetnoKozina MateaMiličević Marcelo – uvjetnoPehar MatejaSušić Merijem Usmeni ispit će biti u petak 19....
Ispit iz ''Sociolingvistike'' (nakon odrađene prezentacije, poslanoga seminarskoga rada, portfolia i urađenoga pismenoga ispita), održan 10. 2. 2021., položili su sljedeći studenti:Antunović, Batinović, Brekalo, Budimir...
Sljedeći studenti su položili ispit:Ana BarišićGabrijela ĆukMirna LukesIvana LjubasVinko ŠantićLea RupeNina MarkićAna Anić 
Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V, održanog 8. 2. 2021., položili su sljedeći studenti:Antunović, IvanaBilić Erić, MarinaBrekalo, DanielaĆorić, MartinaCrnković, AnaLončar, MagdalenaMioč, MateaPehar, IvaPerić, MarinPetrović,...

Stranice

Studijske grupe