Studentski radio

Radio Treći studentski je radio pokrenut u prosincu 2015. god., a program trenutno emitira putem portala treci.ba. Cilj je studentskog radija povezati studente Sveučilišta u Mostaru te studentima novinarstva omogućiti praktičan rad u struci za koju se pripremaju, a također i omogućiti praksu svima onima s drugih studijskih grupa koji se u budućnosti namjeravaju baviti jednim od žanrova radijskoga novinarstva.

Prostor je prilagođen suvremenoj konvergentnoj radijskoj redakciji. Nakon provedene audicije za radijske novinare, održane su radionice za tonske realizatore i tehničku potporu. Svaki student bilo kojeg smjera na Sveučilištu može predlagati svoju emisiju i obrađivati temu blisku njegovu studiju, a da je relevantna za javnost.

Trenutno studentski radio emitira tri sata jutarnjeg programa, a kad se steknu uvjeti, u planu je i cjelodnevna shema emitiranja programa. Nakon stabiliziranja programa, krajnji je cilj dobiti frekvenciju za mostarsko gradsko područje i okolicu. 

Radio teži ka koncepciji „one man show“ u kojoj će novinar ujedno biti i tonski realizator. Ovaj će sustav stvoriti kompetentnije novinare za tržište rada, gdje se zbog ekonomske krize reducira radna snaga te opstaju samo oni koji imaju više kompetencija.

Radio Treći dio je mreže studentskih radijskih postaja Jugoistočne Europe, koje dva puta godišnje održavaju Hear.me seminare na kojima se dogovara razmjena emisija, ali i ideje te iskustva.