Savjetovalište za studente

SAVJETOVALIŠTE ZA STUDENTE

 

Savjetovalište za studente sastavnica je Filozofskog fakulteta koja je osnovana radi pružanja različitih oblika potpore i pomoći studentima Sveučilišta u Mostaru. Savjetovalište je počelo s radom u ak. 2014./15. god., a njegove su usluge namijenjene studentima svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Savjetovanja se održavaju u prostorima Filozofskog fakulteta, a moguća je internetska komunikacija koja obuhvaća:

- individualno savjetovanje

- skupno savjetovanje

- edukativne radionice

- distribuciju materijala za samopomoć.

Individualno savjetovanje provodi se u skladu sa studentovim specifičnim potrebama. Skupno savjetovanje odnosi se na savjetovanje u sigurnu okruženju, pod vodstvom terapeuta, gdje se članovi skupine javno očituju o svojim problemima pri čemu mu ostali daju potporu i alternativna rješenja u razrješavanju njegova problema. Studentsko savjetovalište obuhvaća i razvija edukativne radionice usmjerene razvoju vještina i strategija uspješnoga učenja, organiziranja studentskih obveza, razvijanja socijalnih odnosa, jačanja samopouzdanja i slično. Također, aktivnosti su usmjerene i na razvijanje edukativnih materijala i materijala samopomoći studentima s različitim potrebama.

Psihološku potporu u savjetovalištu pružaju djelatnice Studija psihologije, koje imaju iskustvo u radu sa studentskom populacijom te su uspješno pohađale brojne psihološke edukacije. S obzirom na dosadašnje iskustvo, evidentirano je nekoliko učestalih poteškoća s kojima se studenti susreću:

- problemi s prijateljima, partnerom ili obitelji

- poteškoće pri izvršavanju fakultetskih obveza

- problemi u učenju

- loše vještine suočavanja s različitim stresnim situacijama

- rana loša životna iskustva

- osjećaj nesigurnosti u sebe.

U travnju 2016. god., kao ogranak Savjetovališta za studente, pokrenuto je Karijerno savjetovalište. Za koordinatora je imenovana Ivona Čarapina, viša asistenta na Studiju psihologije. Cilj djelovanja Karijernog savjetovališta je pomoć (trenutnim i budućim) studentima u planiranju i usmjeravanju karijere davanjem informacija i smjernica. Djelovanje ovakvoga savjetovališta je neophodno za svako modernije sveučilište, osobito ako se uzme u obzir veliki broj studenata na Sveučilištu u Mostaru i nepostojanje sličnog centra u regiji. Dosadašnji načini rada su se realizirali putem interaktivnih besplatnih radionica. Daljnim radom se, osim nastavka održavanja radionica, namjerava aplicirati na istraživačke i stručne projekte. Do sada su održane 3 radionice koje su obuhvatile 3 ciljne skupine: srednjoškolce, studente i studente završnih godina studija. Prva radionica sa studentima diplomskog studija održana je u travnju 2016. god. pod nazivom Kako napisati životopis, druga radionica pod nazivom Kako se (psihološki) pripremiti za prijemni ispiti održana je za srednjoškolce u lipnju 2016. god., a treća radionica, sa studentima diplomskog studija, održana je u studenom 2016. god. pod nazivom Kako se pripremiti za intervju za posao.

Savjetovalište za studente usmjereno je i prema davanju potpore studentima s invaliditetom. Daljnji plan razvoja savjetovališta uključuje djelovanje i povezivanje s Uredom za studente s invaliditetom radi poticanja i održavanja primijenjene psihološke djelatnosti.

Sve su usluge savjetovališta besplatne svim studentima Sveučilišta.

Email: savjetovaliste@ff.sum.ba