Studijski portal

Studentski portal Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru treci.ba pokrenut je u ožujku 2015. godine. Kroz rad portala studentima Studija novinarstva Filozofskog fakulteta omogućila se prilika za stjecanjem potrebnoga praktičnoga novinarskoga znanja i vještina kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i opravdali svoj poziv novinara. Portal je otvoren za suradnju i studentima svih ostalih studijskih grupa i fakulteta koji žele pristupati svijetu iz svoje perspektive obrađujući aktualne teme i analizirajući društvenu praksu koja ih je iznenadila te su spremni ponuditi rješenja svakodnevnih problema. „Neka se čuje i treća strana!“ slogan je portala koji ukazuje na neovisnu i objektivnu stranu koja će pokazati svijet iz studentske perspektive. Naime, u novinarstvu pojam „treća strana“ označava neovisnog promatrača, stručnjaka u sukobu ili konfliktu dviju strana.

Praksu na portalu prolaze druga i treća godina studenata preddiplomskoga studija te prva i druga godina diplomskoga studija. Uz sva teorijska znanja stečena kroz studij, praktičan rad i usavršavanje, objavljeni članci različitih novinarskih žanrova u konvergentnoj redakciji daju veću težinu novinarskoj diplomi, što će rezultirati i bržim zapošljavanjem studenata koji na Sveučilištu u Mostaru završe Studij novinarstva. Ovakva praksa omogućava razvijanje vještina pisanja za medije studentima svih fakulteta i studijskih grupa kako bi usavršili jezik struke i obradili teme koje su im zanimljive.

Stalnu redakciju portala čini 20-ak studenata, a naglasak je na studentskim temama, problemima, ali i pozitivnim pričama. Najčitanija rubrika je „Kampus“, koja obrađuje studentske teme i u kojoj se prati većina događaja na Sveučilištu u Mostaru. Upravo se po tome i treci.ba razlikuje od ostalih portala na području Mostara, ali i Hercegovine.