Centar za politološka istraživanja

Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta

Centar za politološka istraživanja Filozofskoga fakulteta osnovan je u jesen 2016. godine. U velikom rasponu ciljeva i djelatnosti  Centra za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta, posebno mjesto pripada razvitku znanstvene discipline politologije s bogatstvom svih njezinih grana. Pored promicanja politologije, Centar promiče i ostale društvene i humanističke discipline.

Tijela Centra za politološka istraživanja su:

Predsjednica: dr.sc. Gordana Iličić, doc.

Potpredsjednik: mr.sc. Ivan Vukadin, v. ass.

Tajnik: Ivan Ćubela

Akademski odbor: dr.sc. Mile Lasić, izv. prof., dr.sc. Irena Musa, doc., dr.sc. Damirka Mihaljević, doc., dr.sc. Žarko Dugandžić, doc., dr. sc. Gordana Iličić, doc.

Istraživački odbor: dr.sc. Boško Picula, doc., dr.sc. Jadranka Polović, dr.sc. Davorka Budimir,  dr.sc. Peter Smeriga, doc.,  Ivan Kraljević, ass.,  Marin Čuljak, ass., Dražen Barbarić, ass., Goran Kutle, ass., Ana-Mari Bošnjak, v. ass., Domagoj Galić, ass.

Web stranica: http://cpi.ff.sve-mo.ba/