Languages

Osnivač i nakladnik

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Za nakladnika

Prof. dr. Zoran Tomić

 

Glavna  urednica

Gordana Iličić

 

Zamjenici glavne urednice

Ilija Musa

Marijan Primorac

 

Uredništvo

Zoran Tomić (Mostar), Božo Skoko (Zagreb), Damir Kukić (Zenica), Damirka Mihaljević (Mostar), Danijel Labaš (Zagreb), Đorđe Obradović (Dubrovnik), Iko Skoko (Mostar), Lidija Čehulić-Vukadinović (Zagreb), Miroljub Radojković (Beograd), Nino Ćorić (Mostar), Gordana Iličić (Mostar), Ilija Musa (Mostar), Marijan Primorac (Mostar), Miro Radalj (Split) 

 

Znanstveno vijeće

Aleksandar Bogdanić (Banjaluka), Branko Caratan (Zagreb), Đorđe Vuković (Banjaluka), Irena Musa (Mostar),

Ivica Musić (Mostar), Marija Putica (Mostar), Milan Vego (Mostar), Mile Lasić (Mostar), Miloš Šolaja (Banjaluka), Miroslav Tuđman (Zagreb), Nerzuk Ćurak (Sarajevo), Ružica Zeljko Zubac (Mostar), Slavica Juka (Mostar), Vesna Šopar (Skoplje), Nataša Ružić (Podgorica)

 

Tajnik

Dražen Barbarić

 

Lektura i korektura

Josipa Ištuk, Monika Zadro

 

Prijevod sažetaka na engleski jezik

Ivana Zovko

 

Naslovnica

Trpimir Grgić

 

Grafička priprema i tisak

FRAM ZIRAL, Mostar

 

Adresa uredništva

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

Tel. +387 36 355400, fax. +387 36 355 410

 

e-mail

kultura.komuniciranja@ff.sum.ba

 

Naklada

150 primjeraka

 

Časopis izlazi jednom godišnje (i po potrebi)

Časopis je referiran u:

CEEOL, Central and Eastern European Online Library, (www.ceeol.com)

ISSN 2232-8599