Rezultati ispita

Popis studenata koji su položili pismeni ispit iz kolegija Siromaštvo i socijalna pomoć: Galić Martina, Matić Matea, Stanić Katarina, Trogrlić Daniela, Vlaho Ivan i Vukman Romana.
Ispit iz kolegija Socijalni rad s pojedincem je položila:Markotić Silvija Ispit iz kolegija Socijalni rad s osobama s invaliditetom su položileMariana KrnjićJelena Martinovič
Ispit iz Teorijskih osnova socijalnog rada položila je Širić Josipa.Za sve studente koji nisu položili ispit iz ovog kolegija, na sljedećem linku se nalaze bitne informacije:  https://leutar.webnode.com/teorija-socijalnog-rada/...
Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (28.6.2018.)Praktični dio ispita položili su sljedeći studenti:Sandra MarijanovićMatea SliškovićKatarina ČavlinaŽeljka Buntićtea TopićDoris Gverović Upis ocjena održat će...
Rezultati ispita iz kolegija Informatika i statistika (5.7.2018.) Pismeni dio ispita iz kolegija Informatika i statistika položili su:Gabrijela Jurišić Milana Vukanović Petra Sivrić Josipa Širić Nikolina Šanšić Tijana...
Rezultati ispitnog roka iz kolegija Kvalitativne metode istraživanja u socijalnom radu, ispit održan 02.07.2018. Broj indeksaOcjena 2513DSNP 2250DSDobar (3) 2254DSNP 2255DSDovoljan (2) 2256DSDobar (3) 2249DSDobar (...

Stranice

Studijske grupe