Jezici

Ispitni kalendar

Politologija – dodatni rok

Naziv kolegija

 

Termin ispita

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

24. 10. u 14 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

23. 10. u 12 sati

Sistematska sociologija

23. 10. u 12 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

25. 10. u 15 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

23. 10. u 10 sati

Politička ekonomija

23. 10. u 10 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

 

Temeljni filozofski koncepti (stari)

22. 10. u 14 sati

Uvod u filozofiju

22. 10. u 14 sati

Uvod u političku znanost 2

24. 10. u 14 sati

Novovjekovna politička filozofija

23. 10. u 16 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

23. 10. u 12 sati

Akademsko pismo

22. 10. u 14 sati

Engleski jezik 1

 

Engleski jezik 2

 

Njemački jezik 1

 

Njemački jezik 2

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

25. 10. u 15 sati

Interpersonalna komunikacija

23. 10. u 10 sati

Marginalne skupine u društvu

23. 10. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi (stari)

25. 10. u 8:30 sati

Uvod u političke sustave

25. 10. u 8:30 sati

Međunarodni politički odnosi 1

24. 10. u 11:30 sati

Političke doktrine i ideologije

23. 10. u 10:30 sati

Javne politike

23. 10. u 12 sati

Uvod u političku etiku

23. 10. u 12 sati

Političko komuniciranje

25. 10. u 10 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Politička sociologija

23. 10. u 12 sati

Međunarodni politički odnosi 2

24. 10. u 11:30 sati

Teorije države (stari)

25. 10. u 11 sati

Uvod u teorije države i prava

25. 10. u 11 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

23. 10. u 10:30 sati

Kantova politička misao

23. 10. u 12 sati

Politički marketing

25. 10. u 10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

23. 10. u 14:45 sati

Pravni i politički sustav BiH (stari)

23. 10. u 14:45 sati

Suvremena političko-filozofska misao

23. 10. u 12 sati

Suvremena političko-filozofska misao 1 (stari)

23. 10. u 12 sati

Suvremena političko filozofska misao 2 (stari)

23. 10. u 12 sati

Međunarodna politička ekonomija

23. 10. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

23. 10. u 10 sati

Povijest diplomacije

23. 10. u 14:45 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

23. 10. u 14:45 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

23. 10. u 14:45 sati

Političke stranke

25. 10. u 9:30 sati

Izborni sustavi

25. 10. u 9:30 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

25. 10. u 9:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

24. 10. u 11:30 sati

Mediji i politika

24. 10. u 10 sati

Politika okoliša

24. 10. u 11 sati

Politički sustav Hrvatske

25. 10. u 8:30 sati

Politička psihologija

23. 10. u 16 sati

Komparativna politika

25. 10. u 8:30 sati

Interkulturalno razumijevanje

24. 10. u 11:30 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

23. 10. u 12 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

24. 10. u 11:30 sati

Politička i vojna povijest

24. 10. u 15:00 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

25. 10. u 11 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

25. 10. u 8:30 sati

Politički sustav Izraela

25. 10. u 8:30 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

23. 10. u 12 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave

23. 10. u 12 sati

Komparativni politički sustavi

25. 10. u 8:30 sati

Pravo Europske unije

26. 10. u 15 sati

Suvremena geopolitika

24. 10. u 14 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

24. 10. u 13:15 sati

Suvremena diplomacija

24. 10. u 11:30 sati

Socijalna politika

22. 10. u 13:00 sati

Populacijska politika

24. 10. u 15:00 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

23. 10. u 10:30 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

23. 10. u 12 sati

Politička kultura (stari)

23. 10. u 10:30 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

24. 10. u 8 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička kultura

23. 10. u 10:30 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU (zamjenski)

24. 10. u 13:15 sati

Politička antropologija

23. 10. u 12 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

25. 10. u 8:30 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe (stari)

23. 10. u 9 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

23. 10. u 9 sati

Znanost o miru

26. 10. u 13 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira (stari)

26. 10. u 13 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

25. 10. u 9:30 sati

Feminističke teorije

23. 10. u 10:30 sati

Projekti EU fondova

23. 10. u 13 sati

Europeizacija javnih politika

23. 10. u 12 sati

Teorije nacije i nacionalizma

24. 10. u 14 sati

Suvremene politološke teorije

26. 10. u 13 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

24. 10. u 11:30 sati

 

Studiji