Rezultati ispita

Kolokvij su uspješno položili:Petra BegićVeronika VasiljIspit su uspješno položili:Gordan JelićPetar BabićIvana VasiljAna SušacJulija TomasMarijana Primorac
Engleski jezik 1 - rezultati kolokvija Sljedeći studenti su položili 1. kolokvij:   1.     Abaz Dražan2.     Anić Mia3.     Bilandžić Doris4.  ...
 Kolokvij iz kolegija Politički sustav BiH položili su:Veronika VasiljAna SušacPetra Begić 
Kolokvij iz kolegija Politička kultura položili su:Matea VincetićIvan BagarićMarko Lucović
Prvi kolokvij iz kolegija Političke doktrine i ideologije (6.12. 2018.) položili su:Josip IštukTeo MaslaćIvan Babić
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (POL)Ispit, koji je održan 23.10.2018., položio je:• 6910 (4)N.B. Indeks donijeti na upis ocjene  31.10.2018. god. u 9.30 sati  (kabinet 59). 

Stranice

Studijske grupe