Languages

OBAVIJEST O PROMOCIJI DIPLOMIRANIH STUDENATA


Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomski ili diplomski studij, na Dislociranoj nastavi u Orašju, održat će se u petak, 9. prosinca 2016. godine u 16, 00 sati u Amfiteatru u Školskom centru fra Martina Nedića, 8. ulica br: 65 (Nova srednja škola). Svi diplomanti dužni su doći u 15.30 sati radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 160 KM, uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381002202883117 i uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan dana prije održavanja promocije. Promociji mogu pristupiti studenti koji diplomiraju ili obrane završni rad do petka, 2. prosinca 2016. godine.