Languages

Konceptualna metafora - rezultati ispita

Ispit iz Konceptualne metafore održan 3. 2. 2017. položili su: 
Melita Drnasin, Lea Koren, Katarina Marković, Luka Pejić i Gabrijela Špionjak.
 
doc. dr. sc. Ivana Grbavac