Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. Marijane Sivrić

REZULTATI ISPITA OD 10.VELJAČE 2017.

SINTAKSA SLOŽENE REČENICE

(studentica nije položila)

 

SOCIOLINGVISTIKA

Položili su:

Luka Pejić 

Katarina Marković

Lea Koren