Languages

Alumni klub Filozofskog fakulteta u suradnji s Glossa centrom za njemački jezik održao webinar o nastavi na daljinu

Alumni klub Filozofskog fakulteta i Glossa centar za njemački jezik su organizirali iznimno informativan i koristan webinar na temu "Nastava na daljinu - Savjeti i tehnike uspješnog online predavanja". Ovaj događaj privukao je pažnju profesora, studenata i ostalih zainteresiranih pojedinaca koji su željeli dublje sagledati najbolje prakse vođenja online nastave.

Webinar je sudionicima pružio dragocjene uvide u efikasne strategije za uspješno vođenje nastave na daljinu. Kroz tematske prezentacije i interaktivne rasprave, sudionici su dobili praktične savjete o tome kako se prilagoditi novim izazovima u online okruženju. Prisutni su imali priliku čuti iskustva i primjere iz prakse te su stekli uvid u različite tehnike koje mogu primijeniti kako bi unaprijedili svoje online predavanje.

Posebna pažnja posvećena je povezivanju studenata s tržištem rada. Webinar je naglasio mogućnosti zapošljavanja za studente koji žele primijeniti svoje znanje stečeno tijekom studija. Alumni klub je ponosan na svoju ulogu u povezivanju bivših i sadašnjih studenata s poslovnim svijetom te pružanju relevantnih informacija o mogućim karijernim putevima.

Također je najavljeno da se u sljedećoj akademskoj godini planira održati još predavanja o zanimljivim i aktualnim temama u obrazovanju. Ova najava je izazvala veliko zanimanje među sudionicima, a očekuje se da će predavanje privući još veći broj profesora, studenata i stručnjaka iz područja obrazovanja.

Alumni klub Filozofskog fakulteta i Glossa centar za njemački jezik su dokazali svoju predanost poticanju kvalitetne edukacije i profesionalnog razvoja. Njihova suradnja i organizacija ovog uspješnog webinara predstavljaju važan korak prema izgradnji snažne i povezane akademske zajednice.

Sve aktivnosti i rad Alumni kluba možete pratiti na našim profilima na društvenim mrežama. Pratite nas :

 Alumni Klub FF SUM