Languages

Predavanja i seminari iz kolegija Odnosi s javnošću u sportu

Raspored nastave iz kolegija Odnosi s javnošću u sportu:

Predavanja: 
05.06.2023. online   15:15-19:00h
06.06.2023. online   15:15-19:00h
07.06.2023. online   16:00-19:45h
12.06.2023. online   15:15-19:00h
13.06.2023. online   15:15-19:00h

Seminari:
08.05.2023. online   
15:15-19:00h
09.05.2023. online   16:00-19:45h
10.05.2023. online   15:15-19:00h