Languages

Obavijesti

13.06.23 - 10:54
Doc. dr. sc. Đorđe Obradović održat će ispite iz kolegija Novi trendovi u odnosima s javnošću i Hibridno komuniciranje 23. 6. i 7. 7. 2023. u 15h.
21.04.23 - 14:50
Oglas o obrani teme doktorske disertacije doktoranda Ante Brtana
11.04.23 - 11:55
Doc. dr. sc. Đorđe Obradović održat će ispite iz kolegija Novi trendovi u odnosima s javnošću iHibridno komuniciranje u petak, 28. travnja 2023. u 12 sati.
04.04.23 - 13:49
Prof. dr. sc. Izabela Dankić održat će ispit iz predmeta Usvajanje stranog jezika i kulture u srijedu, 17.5. 2023. 
30.03.23 - 09:57
Prof. dr. sc. Ivica Musić održat će ispit na doktorskome studiju u ponedjeljak, 3. travnja u 14 sati.
27.03.23 - 10:58
Nastava kod doc. dr. sc. Đorđa Obradovića (Ažurirano).

Pages