Uvod u pojmovnu povijest

Prof. dr. sc. Ugo Vlaisavljevid održat de nastavu iz predmeta Uvod u pojmovnu povijest prema sljededem rasporedu:
- petak, 8. 3. 2024. od 15:30 do 18:30, učionica 22
- subota, 9. 3. 2024. od 9:30 do 14:00, učionica 22
- petak, 22. 3. 2024. od 15:30 do 18:30, učionica 26
- subota, 23. 3. 2024. od 9:30 do 14:00, učionica 26.

Studijske grupe