Languages

Obavijest o produženju roka za prijem na poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu

Produžuje se rok za prijem prijava za upis na Poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru do 30. rujna 2015. godine.