Languages

Oglas o obrani doktorske disertacije

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

Nikolina Pandža branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Semantičke promjene njemačkih posuđenica u djelima Gospoda Glembajevi;  Kužiš, stari moj;  Čovjek od novina

 

Obrana će se održati 15. rujna 2015. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.