Languages

Oglas o obrani doktorske disertacije

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

Davorka Topić-Stipić branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Uloga medija u demokratskim društvima u dokumentima Katoličke crkve. Od Lava XIII. do Ivana Pavla II.

 

Obrana će se održati 30. rujna 2015. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.