Languages

Prihvaćena lista kandidata za upis na poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu

Prihvaćena lista kandidata za upis na poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu u akademskoj 2015./2016. godini

Red. broj

Ime i prezime

1.       

Marija Begić

2.       

Maja Ereš

3.       

Anita Glibić

4.       

Antonia Klanac

5.       

Dario Krezić

6.       

Ivana Nikolić

7.       

Petar Škorić

       8.

Damir Vasilj

       9.

Ana Vučković

     10.

Asja Martinović

     11.

Dragana Moro

     12.

Dijana Jurčić

     13.

Ivica Kolarević

     14.

Zoran Pervan

     15.

Martina Ćorluka

    16.

Angela Bernadić

    17.

Kristina Elez

    18.

Janja Jaković

    19.

Radivoje Krulj

    20.

Vedran Biokšić

    21.

Goran Kutle

    22.

Ivan Kraljević

    23.

Jelena Čevra

    24.

Veselko Čerkez

    25.

Samir Nukić

   26.

Mr. sc. Marko Banožić

   27.

Mr. sc. Josip Šimić

   28.

Mr. sc. Ivan Vukadin

   29.

Mr. sc. Davorka Budimir

   30.

Mr. sc. Marko Potrebica

  31.

Mr. sc. Magdalena Blažević